Hjerterytterne skal være en fantastisk oplevelse for alle

”I 2020 skal Hjerterytterne være landsdækkende med Danmarks bedste velgørende cykelprojekt.”
(Filip Borg, ledende holdkaptajn)

Hjerterytterne stormer frem på det geografiske landkort og fra at have været et enkelt hold i Storkøbenhavn i 2016 er konceptet nu spredt til hele landet med otte hold og i alt 300 motiverede Hjerteryttere. Det stiller nye krav til et ungt hold som Hjerterytterne: til rammen, til organiseringen, til konceptsikring etc.

Fra 2018 er Filip Borg derfor udnævnt til ledende holdkaptajn for Hjerterytterne. Rollen er etableret for at sikre, at Hjerterytterne fastholder de grundlæggende værdier, sikre en ensartet kørestil samt medvirke til et øget fokus på hjertesagen i hele landet. Valget af den ledende holdkaptajn er bestemt ikke tilfældigt, for Filip er en af holdets stærkeste ambassadører som med-initiativtager og -stifter i begyndelsen af 2016.

Filip, der i dag er 42 år, har bevæget sig inden for cykelsport i mange år og var aktiv på flere andre velgørende cykelhold inden idéen til Hjerterytterne spirede frem i slutningen af 2015.

”Jeg har et stærkt engagement i hjertesagen, samtidig har jeg erfaringer og idéer med mig fra de andre projekter. Ambitionen bag Hjerterytterne har været at integrere og tilrette det hele til et ”helhjertet” projekt”, som han siger.

Når man spørger mere direkte til Hjerterytternes grundfilosofi, siger Filip Borg:

”Det kan formuleres meget konkret – og samtidig meget abstrakt – først og fremmest skal være sjovt, at være Hjerterytter. Alle ryttere har individuelle ønsker og behov, så for at ambitionen skal lykkes, skal der sættes mange parametre i spil. Det kræver en klar organisering og en professionel tilgang – uden stram hierarkisk ledelse. Vi ønsker nemlig at alle tager initiativ og ansvar for holdet og fællesskabet – det kræver bl.a. åbenhed, hjælpsomhed og involvering.”

En veldisponeret ugentlig træning er et andet element, der ligger Hjerterytterne meget på sinde.

”Samtidig er vi et cykelhold for ambitiøse motionister. Hjerterytterne skal cykle penge ind, men projektet må ikke bare være et alibi for en indsamling. Det kræver, at vi tager træningen alvorligt og tilbyder et struktureret forløb, der arbejder med rytternes form gennem hele udendørssæsonen – derfor cykler vi fra marts og helt til slutningen af september – med et årsprojekt som kulmination i slutningen af perioden.”

Med Hjerterytternes koncept lægges der meget arbejde i hænderne på de otte holdkaptajner, deres styregruppe og alle ’menige’ Hjerteryttere. For Filip er dette en vigtig faktor for hele idégrundlaget:

”Vi pålægger holdkaptajnerne et stort ansvar og giver samtidig mulighed for høj grad af medindflydelse: De har en lang række opgaver ift. træning, årsprojekt og indsamling, som de selv har ansvar for at administrere og – ikke mindst – at uddelegere til resten af holdet. Det betyder også at vi langt hen ad vejen tildeler dem mulighed for både idéudvikling og beslutningsret.”

Hvori ligger så arbejdet som ledende holdkaptajn?

”Min rolle bliver ikke at detailstyre hele konceptet fra en tronstol – jeg er sparringspartner for alle holdkaptajner med det formål at sikre, at Hjerterytterne fremstår som ét koncept og der opnås fælles forståelse af Hjerterytter-rammen såsom værdier, træning, sikkerhed etc. Til daglig er jeg også holdkaptajn for Team Storkøbenhavn og derfor ønsker jeg først og fremmest at se mig selv som konsulent, der kan benyttes så spørgsmål bliver besvaret, udfordringer bliver løst og input bliver inddraget til videre udvikling af hele konceptet.”  

Ambitionen er klar, rammen er sat og på det sidste spørgsmål om, hvordan det hele skal kunne mærkes som Hjerterytter, er Filip Borg ikke i tvivl.

”Hjerterytterne skal være en fantastisk oplevelse for alle, hvor både det sportslige og det sociale går op i en højere enhed”.